Описание на проекта

Обект: Апартамент

Клиент: Частен клиент

Място: София, ул.Александър Стамболийски

Година: 2011